Avaruuden asuttaminen

Avaruuden asuttamisella tarkoitetaan pysyvän ihmisasutuksen muodostamista maapallon kiertoradan ulkopuolelle. Asuttamalla avaruuden ihmiskunta kykenee selviytymään paremmin maapalloa kohtaavista kriiseistä, mutta asuttaminen voi tuoda myös suunnatonta taloudellista hyötyä sen toteuttajille. Ihmiskunta tulisi varmasti hyödyntämään lähes rajattomia avaruuden tarjoamia raaka-aineita.

Lukuun ottamatta Maata kiertäviä avaruusasemia, avaruutta ei kuitenkaan ole tähän mennessä asutettu. Asuttaminen vaatii suunnattoman määrän resursseja ja rahaa, eikä sitä sen vuoksi ole nähty tähän mennessä tarpeelliseksi. Lisäksi ihmiskunnan teknologinen kehitys ei ole vielä tarpeeksi pitkällä, jotta avaruuden asuttaminen sujuisi täysin kivuttomasti. On kuitenkin povattu, että seuraavan vuosisadan aikana avaruuden asuttaminen on yksi suurimmista ihmiskuntaan vaikuttavista kehityksistä.

Miksi avaruus tulisi asuttaa?

Ihmiskunnan selviytyminen

Käytännössä koko ihmiskunnan säilyminen elossa on tällä hetkellä kiinni maapallon selviytymisestä. Olemme itse aiheuttaneet maapallolle kriisejä, kuten ilmaston lämpenemisen, mutta sen lisäksi esimerkiksi suuri meteoriitti saattaa tuhota kaiken elämän maapallolla. Niinpä meidän täytyy siirtyä uusille planeetoille ja avaruuteen, jos haluamme turvata ihmiskunnan säilymisen. Oman aurinkomme polttoaine loppuu jossain vaiheessa, joskin vasta miljardien vuosien päästä, mutta jos ihmiset kykenevät asuttamaan avaruuden, auringon  sammuminen ei olisi ihmiskunnan loppu.

Raaka-aineiden kerääminen

Ihmiskunnan teknologinen kehitys on mahdollistanut paljon, mutta toisaalta kehittyminen vaatii jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän raaka-aineita. Ihmiskunta elää tälläkin hetkellä yli maapallon kantokyvyn, eli käytämme raaka-aineita enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan. Lisäksi monet maapallon tärkeistä resursseista, kuten mineraalit, eivät käytännössä uusiudu. Niitä pystytään kierrättämään jonkin verran, mutta lopulta näiden uusiutumattomien raaka-aineiden hinta nousee ennennäkemättömän korkealle.

Taloudellinen hyöty

Se, joka ensimmäisenä kykenee hankkimaan raaka-aineita avaruudesta, tulee luultavasti rikastumaan suunnattomasti. Ensimmäiset avaruuden asuttajat saattavatkin olla siis valtioiden sijaan yksityisiä yrityksiä. Avaruuden asuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, eikä pikavoittoja ole luultavasti alussa tarjolla kenellekään.

Elämykset ja virkistyskäyttö

Avaruuden asuttamisella ei tarvitse välttämättä olla mitään taloudellista tai suurempaa päämäärää. Ihmiset ovat aina halunneet tutkia uusia alueita ja saada jännitystä elämäänsä. Kuten uudisasukkaat, jotka ovat lähteneet aikoinaan etsimään jännitystä ja parempaa elämää, saattavat ihmiset tulevaisuudessa lähteä asuttamaan avaruutta uusien kokemusten ja maailman avartumisen toivossa.

Eettiset ongelmat

Avaruuden asuttamisessa on tiettyjä eettisiä ongelmia, jotka tulee ottaa huomioon. Siirtyessämme toisille taivaankappaleille kuljetamme mukanamme luultavasti viruksia, bakteereita ja pieneliöitä. Esimerkiksi on hyvin mahdollista, että luotaimemme ovat jo vieneet Marsiin bakteereja. Jos haluamme tutkia Aurinkokuntaa sen luontaisessa tilassa, meidän tulee olla hyvin varovaisia, ettemme vahingossa vie sinne elämää.

Maankaltaistaminen puolestaan aiheuttaa aivan toisen kokoluokan ongelmia. Jos jossakin vaiheessa ryhdymme muokkaamaan planeettoja Maan kaltaisiksi, meidän tulee olla täysin varmoja siitä, että planeetalla ei jo ole elämää. Pahimmassa tapauksessa maankaltaistamisella voidaan tuhota kokonainen sivilisaatio.

Eräiden ajattelijoiden mukaan ihmiskunta käyttää jo nyt aivan liikaa luonnonvaroja. Sen sijaan, että lähtisimme keräämään niitä muualta, kriitikoiden mielestä meidän pitäisikin rajoittaa nykyisten luonnonvarojen käyttöä. Jos meillä kuitenkin on mahdollisuus tutkia avaruutta, miksi emme tekisi sitä?

Nykyiset projektit

Tällä hetkellä varsinaisia todellisia projekteja avaruuden asuttamiseksi ei vielä ole. Joitakin suunnitelmia on tehty, ja eräät valtiot, esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä, ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan perustaa asutuksia esimerkiksi Kuuhun tai Marsiin. Venäjä on suunnitellut perustavansa tukikohdan Kuuhun vuoteen 2029 mennessä, kun taas Yhdysvallat on suunnitellut Marsin asuttamista 2030-luvulla.

Myös joitakin yksityisiä projekteja avaruuden asuttamiseksi on olemassa. Luultavasti kuuluisin näistä on Mars One, jonka tarkoituksena on perustaa Marsiin asuttu tukikohta jo muutamien vuosien kuluttua. Yksityisten projektien ongelmana on kuitenkin niiden rahoitus, sillä avaruuteen matkustaminen on suunnattoman kallista. Tähän mennessä kaikki yksityiset projektit ovat sammuneet rahoituksen tai osaamisen puutteeseen, ja onkin mahdollista, että onnistuneita yksityisiä projekteja ei nähdä vielä pitkään aikaan.

Mahdollisia kohteita

Aurinkokunnassamme on useita kohteita, joiden asuttaminen saattaa olla mahdollista tulevaisuudessa. Mielenkiintoisimmat ihmisten kannalta ovat Kuu ja Mars, jotka sijaitsevat lähellä ja tarjoavat useimpia elämälle välttämättömiä resursseja. Sisäplaneetoista myös Merkurius ja Venus ovat mielenkiintoisia kohteita.

Kauemmaksi mentäessä aurinkokunnastamme löytyy neljä mielenkiintoista kaasuplaneettaa. Marsin ja Jupiterin välissä oleva asteroidivyöhyke voi sisältää paljon arvokkaita raaka-aineita. Siellä sijaitsee kääpiöplaneetta Ceres, jonka lisäksi kauempana sijaitseva Pluto on myös mielenkiintoinen kohde asuttamisen kannalta.

Tullaanko avaruutta ikinä asuttamaan?

Tähän kysymykseen on vaikea vastata, sillä tulevaisuutta on aina hankala ennustaa. Jos planeettamme luonnonvarat loppuvat, meillä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa – joko rajoittaa niiden käyttöä tai pyrkiä hakemaan niitä muualta. Jos haluamme siis jatkaa nykyisen elämäntapamme ylläpitoa, tulee avaruuden asuttaminen jossakin vaiheessa olemaan välttämätön askel.

Pysyvän asutuksen rakentaminen vieraille taivaankappaleille on kuitenkin äärettömän vaikeaa. Jos haluamme asuttaa avaruuden ja hyödyntää sen raaka-aineita, ennen kuin luonnonvarat loppuvat maapallolta, tulisi teknologiaa kehittää määrätietoisesti tähän suuntaan. Aika näyttää, onnistuuko ihmiskunta asuttamaan avaruuden vai jäämmekö vain maapallolle.